Links

Fiskesider:
Skjern Å Sammenslutningen
Fiskepleje.dk
Almanak (sol op og nedgangstider)
Afiskeri (med beskrivelse af “vore sving” og flere videoer
Regler for laksefiskeri i Skjern Å (video)
Laksefiskeri – lystfiskerguiden.dk (video).

Spisesteder mm:
Bundgaardshotel, Borgergade 1 A-B, Borris | 6900 Skjern | Tlf +45 9736 64 00
Borris Pizza, Borgergade 7  [tlf: +45 9736 2002]

Overnatning mm.
Borris.dk Overnatningsmuligheder
Skydetider i Borrislejren.

Aktiviteter:

Download (PDF, 9.62MB)